Darmowa dostawa.
Darmowe zwroty.
Home| Cookie

Rejestrowanie Cookie

Wykryto, że twoja przeglądarka nie obsługuje plików cookies, albo ma tą opcjê zablokowaną.
Bezpieczeñstwo Cookie
Akceptowanie plików cookie musi byæ odblokowane aby kupowaæ w tym sklepie - spowodowane jest to wymogami bezpieczeñstwa i ochrony prywatności związanymi z wizytą na naszej stronie
Aby kontynuowaæ zakupy zalecamy odblokowanie cookies w przeglądarce.
Aby to uczyniæ w programie Internet Explorer wystarczy postêpowaæ zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  1. Wybierz z górnego menu Narzêdzia i dalej Opcje Internetowe...
  2. Kliknij na zakładkê Zabezpieczenia, a nastêpnie ustaw poziom zabezpieczeñ na średni
Przyjeliśmy taki poziom bezpieczeñstwa jako wystarczający i z góry przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Skontaktuj siê z właścicielem sklepu jeżeli bêdziesz mieæ jakiekolwiek pytania w tej sprawie.